De oplossing

Is het dan voor u misschien een optie om voor een bepaalde periode of voor een bepaald vak gebruik te maken van Arkelstad HWB/B?

Wij kunnen in overleg met de school van uw zoon of dochter een pakket samenstellen voor extra begeleiding. Wij hebben een aantal parttime docenten in dienst die uw kind hierbij kunnen helpen.

Ook beschikken wij over docenten die bijlessen kunnen geven en een achterstand in overleg met de school kunnen helpen wegwerken.

De reguliere scholengemeenschappen zijn door toegenomen werkdruk en grote groepen helaas niet altijd in staat om uw kind de extra aandacht te geven die nodig is om de opgelopen achterstand in te lopen. Daarnaast kan natuurlijk ook de motivatie voor school erg gering zijn en zeker voor huiswerk.

Wij zijn van mening dat huiswerkbegeleiding voor een periode korter dan 1 maand geen vruchten zal afwerpen, omdat het aanleren van vaardigheden tijd kost en de resultaten daarvan pas na een aantal weken merkbaar zijn.

Bijlessen kunnen op elk willekeurig moment worden gevolgd, met een minimum van 5 lessen en een maximum van 10. Indien een leerling na 10 lessen de stof van het betrokken onderwerp nog niet beheerst, adviseren wij u met de school te gaan praten of de keuze van het vak of, indien het meerdere vakken betreft, de keuze van het schooltype wel de juiste is en wellicht een stapje terug te overwegen is.