Deze prijzen gelden voor schooljaar 2016-2017.

Onze tarieven zijn als volgt:

De kosten voor bijlessen bedragen € 55,- per les van één uur.
De bijlessen kunnen worden afgenomen in trajecten van 5 of 10 lessen per traject.

De kosten voor huiswerkbegeleiding bedragen € 76,- per week (= vier middagen). Op vrijdag vindt er geen huiswerkbegeleiding/bijles plaats (repetitieweken uitgezonderd).

Het inschrijfformulier voor huiswerkbegeleiding wordt eenmalig ingevuld bij de start van een periode en is geldig tot het einde van het schooljaar