Wanneer en wanneer niet ?

In de maanden juli en augustus vindt er geen huiswerkbegeleiding plaats.
In deze periode wordt er ook geen bijles gegeven. In speciale gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.

Een leerling kan bij de start van een schooljaar maar ook tussentijds worden ingeschreven. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Wij zijn van mening dat huiswerkbegeleiding voor een periode korter dan 1 maand geen vruchten zal afwerpen, omdat het aanleren van vaardigheden tijd kost en de resultaten daarvan pas na een aantal weken merkbaar zijn. De praktijk heeft ons geleerd dat een periode van minimaal 3 maanden noodzakelijk is om tot een weloverwogen beslissing te komen om de huiswerkbegeleiding wel of niet te continueren.