Geschiedenis

De firmanaam Arkelstad Talen stamt af van de de naam Arkelstad, zoals Gorinchem tegenwoordig nog vaak genoemd wordt.

Gorinchem is duizend jaar geleden ontstaan rondom de hoeve van Gorik aan het riviertje De Linge. De Heren van Arkel kregen in het midden van de dertiende eeuw Gorinchem in hun bezit en gaven de stad in 1382 stadsrechten. Gorinchem speelde in de geschiedenis een belangrijke rol. Zo beschouwde Napoleon de Arkelstad, zoals Gorinchem tegenwoordig nog vaak genoemd wordt, als de sleutel van Holland. De bekendheid van Gorinchem werd nog eens extra versterkt door de ontsnapping van Hugo de Groot uit kasteel Loevestein. Nadat hij in een boekenkist ontsnapt was uit dit kasteel vluchtte hij naar Gorinchem. In de tachtigjarige oorlog werd de Arkelstad een vestingstad en werden rond de huidige binnenstad stadswallen aangelegd. Deze zestiende eeuwse wallen zijn vrijwel volledig bewaard gebleven. Langzamerhand ontstond zo de stad Gorinchem zoals wij die vandaag de dag kennen.

Sterken brengen sterken voort

wapen van gorinchemDe wapenspreuk van Gorinchem is ‘Fortes creantur fortibus’ ofwel sterken brengen sterken voort. De woorden zijn ontleend aan Horatus’ carmina ‘Fortes creantur fortibus ac bonis’. Vrij vertaald: sterken kunnen slechts worden voortgebracht door sterken en goeden.

De spreuk ‘Fortes creantur fortibus’ dichtte men toe aan de heren van Arkel. Zij behoorden tot het riddergeslacht dat van het begin van de 13e eeuw tot 1412 de dienst uitmaakte in het Land van Arkel, waarvan Gorinchem de hoofdplaats was. Overigens werd de wapenspreuk pas in de eerste helft van de 18de eeuw aangetroffen.